Events 6/1/2023 - 6/30/2023

 • 1/6
  Thursday
  Turnaj ve vybíjené 3. tříd
  08:00 - 09:40
  Dětský den v MŠ
  09:00 - 11:00 akce MŠ, atrium
  Dětský den
  13:45 - 15:00 akce ŠD
 • 2/6
  Friday
  Malý výlet na louku - poznáváme luční kytičky
  akce MŠ - Myšky
  Finále soutěže Baltie 2023
  10:55 - 14:00
 • 3/6
  Saturday
 • 4/6
  Sunday
 • 5/6
  Monday
 • 6/6
  Tuesday
 • 7/6
  Wednesday
  Návštěva včelaře
  akce MŠ - Žabky
  Maluju, maluješ, malujeme
  13:45 - 15:00 akce ŠD
 • 8/6
  Thursday
  Turnaj ve florbalu
  08:00 - 12:35 výběr žáků 4. a 5. tříd
 • 9/6
  Friday
  Družinový výlet - Za velbloudy na farmu
  13:00 - 17:30 akce ŠD - 5. oddělení
 • 10/6
  Saturday
 • 11/6
  Sunday
 • 12/6
  Monday
  Konzultační odpoledne
  16:00 - 18:00
 • 13/6
  Tuesday
 • 14/6
  Wednesday
  Divadlo Sluníčko "Mořský svět"
  akce MŠ
  Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
  16:00 - 17:00
 • 15/6
  Thursday
  Dobrodružství s technikou
  interaktivní a zážitková výstava, Výstaviště České Budějovice
  Tvořivé odpoledne - Den otců
  13:45 - 15:00 akce ŠD
  Třídní schůzky pro rodiče dětí MŠ od září 2023
  16:30 - 17:30
 • 16/6
  Friday
  Pozorování hlemýždě zahradního
  akce MŠ - Berušky
 • 17/6
  Saturday
 • 18/6
  Sunday
 • 19/6
  Monday
  Projektový týden "Na návštěvě v Bradavicích (Harry Potter)"
  akce MŠ - Myšky
 • 20/6
  Tuesday
  Projektový týden "Na návštěvě v Bradavicích (Harry Potter)"
  akce MŠ - Myšky
 • 21/6
  Wednesday
  Projektový týden "Na návštěvě v Bradavicích (Harry Potter)"
  akce MŠ - Myšky
  Odpoledne s písničkou
  13:45 - 15:00 akce ŠD
 • 22/6
  Thursday
  Projektový týden "Na návštěvě v Bradavicích (Harry Potter)"
  akce MŠ - Myšky
 • 23/6
  Friday
  Zahradní slavnost, pasování předškoláků
  akce MŠ s rodiči
  Přespání v MŠ
  akce MŠ - pouze pro děti odcházející do ZŠ
  Projektový týden "Na návštěvě v Bradavicích (Harry Potter)"
  akce MŠ - Myšky
 • 24/6
  Saturday
 • 25/6
  Sunday
 • 26/6
  Monday
  Projektový týden "Hra nás baví"
  akce MŠ - Myšky
  Wildsticks drum show
 • 27/6
  Tuesday
  Projektový týden "Hra nás baví"
  akce MŠ - Myšky
 • 28/6
  Wednesday
  Projektový týden "Hra nás baví"
  akce MŠ - Myšky
  Letní vycházka
  13:45 - 17:00 akce ŠD
 • 29/6
  Thursday
  Projektový týden "Hra nás baví"
  akce MŠ - Myšky
 • 30/6
  Friday
  Projektový týden "Hra nás baví"
  akce MŠ - Myšky

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"